Arbeidsbemiddeling

Selmani Work Solutions heeft uitgebreide ervaring met arbeidsbemiddeling, mobiliteitstrajecten en outplacement. Werkzoekenden worden geholpen bij het verbeteren van het zelfvertrouwen, het onderzoeken van hun mogelijkheden en het verkrijgen van werk. Hierbij worden alle mogelijke wervingskanalen ingeschakeld, inclusief ons solide netwerk van potentiële werkgevers.

Het vinden van een baan die aansluit bij de achtergrond en wensen van een werkzoekende wordt soms extra bemoeilijkt door een opeenstapeling van privé omstandigheden zoals: fysieke beperkingen, psychosociale klachten, langdurige werkloosheid. In eerste instantie wordt dan ook een persoonlijk, intensief begeleidingstraject aangeboden om de werkzoekende weer op ‘de rails’ te krijgen. Aansluitend en/of parallel aan dit traject kan de arbeidsbemiddeling worden gestart.

De werkzoekende wordtondersteund bij: het actief solliciteren, het opstellen of aanscherpen van een curriculum vitae,  het schrijven van een motivatie- en/of sollicitatiebriefen voor het voeren van sollicitatie- en netwerkgesprekken.

Selmani Work Solutions biedt adequate nazorg aan zowel de werkzoekende als aan de nieuwe werkgever en/of werkomgeving om een duurzaam dienstverband te bevorderen.

Share