Diversiteit

Een bedrijf dat oog heeft voor verschillende culturele perspectieven zal tot nog betere resultaten komen. Selmani Work Solutions is een organisatie die deze diversiteit meer dan vanzelfsprekend vindt. Dit wordt ook weerspiegeld in de samenstelling van onze medewerkers.

In de door Selmani Work Solutions speciaal voor diversiteit ontwikkelde coachings- en trainingsmodules wordt de nadruk gelegd op eigenheid en interculturele verbinding. Onze trainingsmethode richt zich bijvoorbeeld op het verbeteren van competenties en deze effectief te leren gebruiken om doeltreffend te communiceren met mensen uit andere culturen.

Steeds meer bedrijven hebben medewerkers met verschillende culturele achtergronden in dienst. Er zijn ook organisaties die bewust beleid voeren op een percentuele instroom van medewerkers met een andere culturele achtergrond.Wat hierbij vergeten wordt is de interculturele investering om deze mensen te behouden. De verschillen in gewoonten en gebruiken kunnen weleens leiden tot misverstanden en/of irritatie, terwijl zij de samenwerking juist een extra dimensie kunnen geven. De training is ontwikkeld om de communicatie te verbeteren en het vertrouwen in elkaars kwaliteiten te versterken.

Coaching en training in diversiteit vergemakkelijkt de samenwerking en verbetert de resultaten.

 Coaching in diversiteit helpt u en anderen zich bewust te worden van de voordelen van een mulitculturele werkomgeving.

Share