Re-integratie

Met onze re-integratieprojecten wordt het vinden van een baan actief ondersteund. Deze projecten zijn bedoeld voor o.a. WWB’ers, Wajongers en WW’ers. Motivatie is daarbij van het grootste belang. Helaas blijkt die vaak door omstandigheden naar de achtergrond te zijn verschoven. Selmani Work Solutions helpt werkzoekenden om vooral ook zelf de toegevoegde waarde van hun deelname aan het arbeidsproces te zien. Deze positieve verandering in het denken over arbeid of het volgen van een re-integratietraject maakt het verkrijgen van werk een logisch gevolg.

Culturele diversiteitstrajecten

Werkzoekenden met een niet-westerse culturele achtergrond ondervinden extra obstakels op hun weg naar de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Door de ruime ervaring en door de interculturele aanpak van Selmani Work Solutions worden zij geactiveerd om deel te nemen aan scholing en/of training waarbij ze doelgericht worden bemiddeld naar een baan. Natuurlijk wordt daarbij ook gezorgd voor de juiste randvoorwaarden zoals het regelen van kinderopvang en of het zoeken van juiste hulpverlening om aan het werk te gaan.

Jongeren van 16 tot en met 27 jaar

Selmani Work Solutions heeft in deze leeftijdscategorie een begeleidingstraject ontwikkeld voor jongeren die maximaal één jaar werkeloos zijn.

Door training en coaching krijgt de jongere meer zelfkennis en inzicht in zijn werkmogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het volgen van scholing en het behalen van een startkwalificatie, het aangaan van een leer- en werktraject of het accepteren van regulier werk. In dit traject is tevens ruimte voor ondersteuning bij onder meer: schuldproblematiek, huisvesting, gezinssituatie en emotionele en gedragsproblematiek.

Share