2e spoor re-integratie

2e spoor re-integratie

Wanneer je wordt getroffen door ziekte is dat al erg genoeg. Maar wanneer je daardoor ook je werk niet meer kan doen zorgt dat voor meer onrust. Het is dan voor zowel werknemer als werkgever verstandig om op tijd de pijnpunten vast te stellen en te bezien of terugkeer naar het eigen werk haalbaar dan wel wenselijk is en wat daarbij een passende vervolgstap is. Zo creëer je helderheid en duidelijkheid en dat schept ruimte om op zoek te gaan naar een passende functie elders. Bij SWS kun je rekenen op coaching, begeleiding en bemiddeling waarmee je verder komt in je werkhervattingsproces (spoor 1 begeleiding) en of een nieuwe passende baan vindt die nog leuker is dan de huidige (spoor 2 begeleiding).

Wat is het?

Gelukkig hebben wij het proces bij ziekte in Nederland goed geregeld. Je staat niet van de één op de andere dag op straat. Je werkgever zorgt in die zin voor jouw re-integratie en doet zijn best om jou een andere passende baan aan te bieden. Er wordt gesproken over re-integratie 1e spoor en re-integratie 2e spoor. Bij re-integratie 1e spoor wordt onderzocht of er voor de zieke werknemer structureel passend werk is bij de huidige werkgever. Dit kan de huidige functie zelf zijn, met enkele aanpassingen, of een andere beschikbare passende functie.

Wanneer binnen het 1e spoor duidelijk wordt dat een zieke werknemer niet meer bij de huidige werkgever werkzaam kan blijven, wordt het 2e spoortraject opgestart. De werkgever is vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) verplicht om een werknemer te ondersteunen bij zijn of haar re-integratie. Deze activiteit moet duidelijk terugkomen in het re-integratiedossier. De werkgever dient dit traject op te starten bij een onafhankelijk re-integratie bureau.

Contact

Voor wie is het?

Re-integratie spoor 2 wordt ingezet voor zieke werknemers waarbij is vastgesteld dat terugkeer naar het eigen werk onduidelijk of onwaarschijnlijk is en er verdere oriëntatie nodig is ten aanzien van het verkrijgen van ander passend duurzaam werk. Dit traject kan op z’n vroegst na de achtste week verzuim worden opgestart maar veelal wordt het traject na het eerste ziektejaar opgestart.

Wat mag je verwachten?

Het Spoor 2 traject is altijd maatwerk, maar kan bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Intakegesprek met werkgever en werknemer
  • Vervolgintake met werknemer
  • Zelfonderzoek - realiteitstoets
  • Beroepenoriëntatie – Beroepskeuze onderzoek
  • Opstellen van persoonlijk zoekprofiel (Arbeidsdeskundig onderzoek vormt de basis)
  • Voorbereiding arbeidsmarkt (Arbeidsmarkt klaar maken; CV, sollicitatie en presentatie)
  • Bemiddeling naar werkervaringsplek of werk
  • Detachering naar een nieuwe werkgever
  • Nazorg tot na de proeftijd

Voor de werkgever en het UWV is het belangrijk om alle re-integratie activiteiten te waarborgen in de vorm van zes wekelijkse rapportages waarbij verslag wordt gedaan van de voortgang, de verrichte sollicitaties en eventuele belemmeringen.

Selmani Work Solutions

info@selmaniworksolutions.com
KvK-Nummer: 55120261

Adresgegevens

Bezoekadres 1
Slotermeerlaan 69 B2
1064 HA Amsterdam

Bezoekadres 2
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

Volg ons op social media

Selmani Work Solutions © 2020. All rights reserved.

TOP