Coaching bij diversiteit

Coaching bij diversiteit

Mensen willen over het algemeen graag zichzelf zijn, in wat voor situatie dan ook. Toch gedragen we ons in verschillende situaties anders. We reageren vanuit verschillende referentiekaders, maar we vergeten daarbij dat we veel meer van elkaar kunnen leren wanneer wij juist onszelf durven te zijn. Je leert nu eenmaal het meest van mensen die anders zijn dan jij wanneer je de ander probeert te begrijpen.

Met coaching bij diversiteit gaat het naast je eigenheid en kracht ontdekken ook om het ontrafelen van overtuigingen en oordelen die je ervan weerhouden jezelf te zijn. De coaching is erop gericht je assertiviteit en je impact te vergroten zodat je meer ruimte voor jezelf inneemt en laat zien wie je bent en wat je belangrijk vindt.

Wat is het?

Coaching & training om meer ruimte voor jezelf in te nemen en jouw anders zijn voor je te laten werken. Het maakt je bewust van hoe divers je team en/of organisatie eigenlijk is en de meerwaarde hiervan. Een organisatie van deze tijd biedt een open en veilige cultuur waarin éénieder zichzelf kan zijn, ruimte voor ontwikkeling is en nieuwe ideeën en denkbeelden verwelkomd en onderzocht worden. Vooral dit laatste zet aan tot ontwikkeling en vernieuwing.

Contact

Voor wie is het?

Voor iedereen die zijn of haar diversiteit als kracht wil inzetten en daar praktische handvatten voor kan gebruiken. Voor werkgevers die divers samengestelde teams belangrijk vinden en daar de meerwaarde van inzien en/of dit graag willen verkennen.

Cultureel diverse bedrijven

  • Hebben vaak een hogere omzet
  • Hebben betere overlevingskansen
  • Zijn vernieuwender, creatiever en lossen problemen beter op. Dit komt omdat medewerkers verschillende gezichtspunten hebben
  • Maken beter gebruik van de arbeidsmarkt omdat ze meer talent werven
  • Hebben meer tevreden en loyale medewerkers
  • Doen het beter op de markt, omdat zij beter weten wat er speelt onder diverse klantengroepen. Hierdoor kunnen zij sneller inspelen op ontwikkelingen in de markt
  • Krijgen een beter imago door culturele verschillen op de werkvloer

Wat mag je verwachten?

Coaching bij diversiteit helpt je jouw persoonlijkheid, kwaliteiten en eigenschappen te ontdekken zodat je sterker in je schoenen staat en een juiste balans daarin vindt. Voor werkgevers die diversiteit in hun organisatie willen bevorderen, bieden wij een creatief programma aan met dialoog en coaching vaardigheden om ze daarin nog bedrevener te maken! Of het nu gaat om de instroom van nieuwe werknemers, hun persoonlijke of professionele ontwikkeling of de doorstroom van werknemers naar bepaalde posities, wij kunnen daar vanuit onze deskundigheid en expertise met (culturele) diversiteit bij helpen.

Selmani Work Solutions

info@selmaniworksolutions.com
KvK-Nummer: 55120261

Adresgegevens

Bezoekadres 1
Slotermeerlaan 69 B2
1064 HA Amsterdam

Bezoekadres 2
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

Volg ons op social media

Selmani Work Solutions © 2020. All rights reserved.

TOP