Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering

Werken met mensen vraagt om een open houding en bereidheid tot het continue ontwikkelen van de dialoog-vaardigheden. De professional is erbij gebaat om zijn eigen coachstijl te (her)kennen, en bewust te zijn van zijn kwaliteiten en valkuilen, om de doelgroep effectief te begeleiden en bemiddelen.

Wat is het?

De training en methodiek is gericht op de deskundigheidsbevordering van professionals binnen het vakgebied loopbaanbegeleiding, coaching en arbeidsbemiddeling. In de training is ruimte voor talentontwikkeling, intervisie, reflectie en verwerking van casussen uit de praktijk. Daarnaast is er veel aandacht voor het werken met een brede diversiteit aan doelgroepen waarbij cultuur, achtergrond en/of andere persoonlijke belemmeringen een belangrijke rol spelen. De training en methodiek wordt op maat verzorgd en op locatie aangeboden.

Contact

Voor wie is het?

De training is geschikt voor loopbaanprofessionals, werkconsulenten, coaches en klantmanagers die werken in begeleidende of bemiddelende functies bij gemeenten, overheid of in het bedrijfsleven.

Wat mag je verwachten?

De training is erop gericht de coaching- en dialoogvaardigheden van de professional binnen dit vakgebied te bevorderen. Het biedt handvatten voor een betere aansluiting en communicatie met een specifieke doelgroep en zet de betrokken partijen aan tot het gezamenlijk bereiken van een succesvol resultaat. Door een combinatie van zelfonderzoek en intervisie leert de professional om onbevooroordeeld de juiste vragen te formuleren. Zo ontstaat de mogelijkheid tot verplaatsing in de motivatie en cultuur van de doelgroep en ruimte om dichter bij de kern van hét probleem te komen.

Na de training is de professional beter in staat tot het verkennen van de persoonlijke situatie en werkmogelijkheden van de doelgroep en tot het stimuleren van zelfregie en het nemen van verantwoording voor het eigen proces. Dit leidt over het algemeen tot meer zelfinzicht, bereidwilligheid, verbeterde motivatie en houding waardoor kiezen voor werk een logisch gevolg wordt.

Selmani Work Solutions

info@selmaniworksolutions.com
KvK-Nummer: 55120261

Adresgegevens

Bezoekadres 1
Slotermeerlaan 69 B2
1064 HA Amsterdam

Bezoekadres 2
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

Volg ons op social media

Selmani Work Solutions © 2020. All rights reserved.

TOP