Outplacement

Outplacement

Bij het verplicht verlaten van een organisatie spelen verschillende belangen een rol. Vaak is er ook sprake van tijdsdruk. Toch is het belangrijk dat er zorgvuldig gekeken wordt naar de belangen van zowel werkgever als werknemer. Een volgende loopbaanstap bepalen vraagt om aandacht, creativiteit en structuur. Waar ligt de belangstelling, wat zijn de kansen en bedreigingen? Wil de werknemer een vergelijkbare functie, een totaal andere richting inslaan of is er ruimte voor het zelfstandig ondernemerschap?

Wat is het?

Een outplacementtraject wordt veelal door een werkgever aan werknemer aangeboden wanneer om wat voor reden dan ook afscheid van elkaar wordt genomen. Er worden onderling afspraken gemaakt over de duur van het outplacementtraject en de inhoud van de professionele begeleiding om binnen een overeengekomen termijn weer een passende baan te vinden. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Een outplacementtraject kan ook bij een reorganisatie aangeboden worden ingezet. De afspraken staan dan vastgelegd in een sociaal plan.

Outplacement heeft zowel voor de werknemer als voor de werkgever voordelen. De werknemer krijgt professionele ondersteuning om een nieuwe stap op de arbeidsmarkt te zetten en de werkgever kan werken aan het herstellen van de balans in de organisatie. Outplacement werkt kostenbesparend, biedt op termijn juridische voordelen en voorkomt imagoschade.

Contact

Voor wie is het?

Een werknemer komt in aanmerking voor Outplacement wanneer werkgever én werknemer dit met elkaar afspreken. Outplacement kan ook ingezet worden bij een reorganisatie of bij collectief ontslag. De afspraken zijn dan vastgelegd in een sociaal plan.

Wat mag je verwachten?

Een outplacementtraject bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Stil staan bij ontslag
  • Zelfonderzoek
  • Beroepenoriëntatie
  • Vaststellen van persoonlijk zoekprofiel
  • Voorbereiding op het Jobmarketingproces
  • Actief netwerken, solliciteren en presenteren
  • Voorbereiding op persoonlijke presentatie
  • Bemiddeling naar werk
  • Nazorg tot na de proeftijd

Selmani Work Solutions

info@selmaniworksolutions.com
KvK-Nummer: 55120261

Adresgegevens

Bezoekadres 1
Slotermeerlaan 69 B2
1064 HA Amsterdam

Bezoekadres 2
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

Volg ons op social media

Selmani Work Solutions © 2020. All rights reserved.

TOP