Re-integratie en participatie

Re-integratie en participatie

Een inclusieve samenleving vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid door gemeenten, overheid, grote werkgevers en het MKB om daadwerkelijk iedereen mee te kunnen laten doen. Dit is het uitgangspunt van de Participatiewet die per 1 januari 2015 is ingevoerd. B. SWS begeleidt al sinds 2009 verschillende doelgroepen, werkzoekenden, jong en oud, met een afstand tot de arbeidsmarkt in uiteenlopende richtingen. Ons dienstenaanbod varieert van sociale activering tot en met empowerment trajecten voor vrouwen en het bieden van intensieve begeleiding en bemiddeling aan (oudere) werkzoekenden die het zelfstandig niet lukt om passend werk te vinden.

Wat is het?

Onze activering en re-integratieprojecten zijn erop gericht werkzoekenden te versterken en hen verder te brengen op de arbeidsmarkt. SWS staat bekend om haar deskundigheid, ervaring in het empoweren van mensen uit verschillende culturen, het arbeidsmarkt klaar maken en bemiddelen van kwetsbare doelgroepen.

Met onze re-integratieprojecten wordt het vinden en behouden van werk actief ondersteund. Deze projecten zijn bedoeld voor bijstandsklanten die vallen onder Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden vanuit een WW-situatie.

Contact

Voor wie is het?

Werkzoekenden met een niet-westerse culturele achtergrond ondervinden extra obstakels op hun weg naar de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Door de ruime ervaring en de interculturele aanpak van SWS worden zij geactiveerd om deel te nemen aan scholing en/of training waarbij ze doelgericht worden bemiddeld naar een baan. Natuurlijk wordt daarbij ook gezorgd voor de juiste randvoorwaarden zoals het regelen van kinderopvang, een reiskostenvergoeding en/of een andere oplossing om aan het werk te gaan.

SWS heeft specifieke begeleidingstrajecten ontwikkeld voor de volgende doelgroepen:

- Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt (18 tot 32 jaar)
- Alleenstaand vrouwen met schoolgaande kinderen
- Oudere werkzoekenden (50+ers)
- Volwassenen met medische, psychosociale en/of emotionele belemmeringen
- Niet-uitkeringsgerechtigden die het zelfstandig niet lukt om werk te verkrijgen

Wat mag je verwachten?

Selmani Work Solutions staat bekend om haar betrokken en resultaatgerichte werkwijze. Hieronder volgt een korte beschrijving van onze diensten:

  • Individuele maatwerktrajecten – gericht op activeren, oriëntatie werkmogelijkheden, stimuleren tot participatie en, wanneer haalbaar, actieve bemiddeling richting (regulier) werk
  • Groepsgewijze arbeidsbemiddeling - empowermenttraining, sollicitatietraining, werkcarrousel (speeddating met werkgevers), coaching op houding en gedrag en bemiddeling naar (regulier) werk, een werkervaringsplaats of een combinatie van leren en werken.
  • Empowermentprogramma voor vrouwen die kampen met onzekerheid, emotionele en/of psychosociale belemmeringen.

Selmani Work Solutions

info@selmaniworksolutions.com
KvK-Nummer: 55120261

Adresgegevens

Bezoekadres 1
Slotermeerlaan 69 B2
1064 HA Amsterdam

Bezoekadres 2
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

Volg ons op social media

Selmani Work Solutions © 2020. All rights reserved.

TOP