Team coaching

Team coaching

Team coaching is succesvol leren samenwerken door middel van het vergroten van zelfsturing. Voor sommige (management) teams of besturen is samenwerken en moeiteloze afstemming vanzelfsprekend om topprestaties neer te zetten en ambities waar te maken. Andere teams of afdelingen vallen ruziënd uiteen voordat de eindstreep – het teamresultaat – zelfs maar in zicht is. Teamcoaching is dan vaak een goede interventie.

Wat is het?

Individuele coaching en team coaching is van grote waarde wanneer je streeft naar meer harmonie in een team, tussen werknemers en leidinggevenden en/of binnen afdelingen. Er ontstaat een gevoel voor afgestemde samenwerkingsprocessen, transparantie, gelijkwaardigheid en veiligheid. Het helpt de teamleden de onderliggende overtuigingen en emoties te onderzoeken op effectiviteit, deze los te laten en/of om te turnen naar een proactieve houding. Hierdoor worden de onderlinge verhoudingen beter, is er meer waardering voor elkaars kwaliteiten en worden er betere resultaten behaald.

Contact

Voor wie is het?

Teamcoaching is voor teams, afdelingen en individuen in organisaties om effectiever samen te werken, onderlinge verhoudingen te versterken en betere prestaties neer te zetten. Teamcoaching draagt actief bij aan de volgende (leer)doelen en ontwikkelingen:

• het voeren van effectieve ontwikkelgesprekken
• talent aantrekken en behouden
• de onderlinge samenwerking verbeteren
• een positieve aanspreekcultuur creëren
• het werkgeluk in een team verhogen
• bouwen aan succesvolle en diverse teams
• het volledige potentieel van werknemers benutten

Wat mag je verwachten?

Er wordt ingezoomd op de groepsdynamiek van een team, afdeling of organisatie. De management- en leiderschapskwaliteiten van ieder individu in het team en van het team als geheel worden onderzocht. Waarin vullen we elkaar aan? Wat waarderen we in elkaar? Wat missen we en kunnen we verbeteren? Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek kan individuele coaching worden ingezet ter ondersteuning en ontwikkeling van al het geleerde.

Selmani Work Solutions

info@selmaniworksolutions.com
KvK-Nummer: 55120261

Adresgegevens

Bezoekadres 1
Slotermeerlaan 69 B2
1064 HA Amsterdam

Bezoekadres 2
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

Volg ons op social media

Selmani Work Solutions © 2020. All rights reserved.

TOP